Biuro Projektów NOW-EKO to połączenie pasji, kreatywności, profesjonalizmu, zrozumienia potrzeb inwestora oraz odpowiedzialności za projektowane budowle. Świadczymy usługi projektowe w branżach: sanitarnej, drogowej, mostowej, elektro-energetycznej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, architektonicznej.

Tworzymy projekty od wielu lat, wcześniej część załogi w strukturze Biura Projektów Budownictwa Komunalnego, a od ponad 20 lat w ramach powołanej spółki NOW-EKO. Posiadamy kilkunastoosobową wysoko wykwalifikowaną kadrę, z kierunkowym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy znani i cenieni na rynku regionalnym, coraz częściej świadczymy usługi projektowe również w ościennych regionach.

Nasze doświadczenie, renoma, wiarygodność i trwałość firmy pozwalają naszym klientom zapewniać poczucie wysokiej jakości świadczonej usługi i gwarancji użyteczności projektów w całym procesie inwestycyjno-użytkowym. Rekomendacją są opinie podmiotów korzystających z naszych usług
i referencje, które załączamy na niniejszej stronie.

Zajmujemy się również przygotowywaniem opracowań środowiskowych, tj. kart informacyjnych, decyzji środowiskowych, raportów oddziaływania na środowisko, a także przygotowywaniem studiów wykonalności, wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

 Nasz Zespół to kilkunastu doświadczonych i docenianych projektantów, którzy z pasją i zaangażowaniem wykonywali m.in. projekty:

• sieci wodociągowych w całym województwie, liczone w setkach kilometrów;
• sieci sanitarnych i deszczowych,
• mostów, przepustów, kładek, murów oporowych;
• sieci gazowych na obszarze północno-wschodniej Polski;
• przepompowni, pompowni ścieków;
• przebudowy, rozbudowy sieci energetycznych oraz oświetlenia;
• dróg, ulic gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, rond, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych;
• zagospodarowania brzegów jezior;
• stacji uzdatniania wody;
• budowy, remontów, adaptacji budynków kubaturowych;
• zagospodarowania terenów inwestycyjnych;
• oraz wiele innych zadań; w tym: koncepcje, programy funkcjonalno – użytkowe, inwentaryzacje, programy inwestycyjne, jak również w zakresie doradztwa technicznego, spraw środowiskowych, kompleksowej obsługi wnioskowania o środki unijne.

Zestawienie zrealizowanych projektów na naszej stronie w zakładce portfolio.

Jakość usług:
Nasi partnerzy i zleceniodawcy cenią nas za rzetelność, terminowość, kompleksowe rozwiązywanie zadań, fachowe doradztwo, stały bieżący kontakt, gwarancję trwałości firmy.
Jakość świadczonych usług, doświadczenie i marka jaką wypracowaliśmy sobie przez lata pozwalają nam budować trwałe relacje ze zleceniodawcami, a to przekłada się na wymierne korzyści w postaci realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Biuro Projektów wdrożyło w 2011 roku System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO9001:2009. Dzięki wewnętrznej analizie SWOT i wypracowanej metodyce wskazano cele, których osiągnięcie określono poprzez czytelne i transparentne czynności. Dookreślona Polityka Jakości pozwala na bieżącą kontrolę procesu projektowania, od złożenia oferty do pełnego rozliczenia zadania, tak by zapewnić pełne zadowolenie naszych klientów.

Przeszkolona i doświadczona kadra zapewnia świadczenie usługi projektowania na najwyższym poziomie. Wysoka świadomość projektantów w zakresie ryzyk związanych z błędami projektowymi, motywuje do dogłębnej każdorazowej analizy przedmiotu zamówienia, wymagań zamawiającego i zachowywania należytej staranności na każdym etapie procesu projektowego.

Współpraca:
Do klientów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, należą m.in. Najwyższa Izba Kontroli w Olsztynie, Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn, Pomorska Spółka Gazownictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Energa S.A., Gmina Olsztyn, Powiaty: Ostródzki, Kętrzyński, Lidzbarski, Iławski, Gminy: Olsztynek, Stawiguda, Mrągowo, Ryn, Iława, Orzysz, Pasłęk, Barczewo, Dobre Miasto, Nidzica, Bartoszyce, Korsze, Węgorzewo, Jonkowo, Nowe Miasto Lubawskie, Stawiguda, Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie, Zarządy Dróg Powiatowych i Miejskich w: Olsztynie, Ostródzie, Iławie, Piszu, Gołdapi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, PWiK Olsztyn, Ozamet, PBI KORNAS, Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn. Realizujemy wspólne przedsięwzięcia projektowe oraz projekty w formule zaprojektuj-wybuduj, m.in. z PRiB, SKANSKA, DROMOS, PROFUS, ARKAS, AKON, POLDRÓG, VOESSING, Dro-Konsult, WPUI, Grontmij.

Zabezpieczenie przed ryzykami projektowymi:
Biuro Projektów jako wykonawca usług dostosowuje się do wszelkich form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, terminów udzielania gwarancji, rękojmi, w zależności od wymagań Zamawiającego. Posiadamy szereg ubezpieczeń:
- na szkody w projektowaniu – 1mln zł;
- sprzętu, oprogramowania, wyposażenia;
- od siły wyższej, wypadków osób trzecich w Biurze;
- każdy z projektantów jest ubezpieczony w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.