• Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowa nowego dla przekroju 2/2 nad linią kolejową w ciągu ulicy Łódzkiej w Toruniu dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy ul.Łódzkiej w Toruniu na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej