Firma Now-Eko w chwili obecnej prowadzi rekrutację na 3 stanowiska pracy.

  • Asystent projektanta branży elektrycznej
  • Projektant branży drogowej
  • Projektant branży mostowej